the wood is remarkable for its durability and fragrant odor

listen to the pronunciation of the wood is remarkable for its durability and fragrant odor
Английский Язык - Турецкий язык

Определение the wood is remarkable for its durability and fragrant odor в Английский Язык Турецкий язык словарь

cedar
sedir

Sedir kokusu güveleri iter. - The scent of cedar repels moths.

Orada büyük bir sedir ağacı vardı. - There used to be a large cedar tree there.

cedar
dağservisi
cedar
sedir ağacı

Orada büyük bir sedir ağacı vardı. - There used to be a large cedar tree there.

cedar
cedar chest yünluleri güveden korumak için sedir ağacının odunun
cedar
Cedrus libani
cedar
bu ağaçların tahtası
cedar
i., bot. sedir, dağservisi
cedar
Himalayan cedar
cedar
cedar of Lebanon Lübnan selvisi
cedar
{i} dağ selvisi
cedar
Cedrus deodara
cedar
erz ağacı
cedar
Indian cedar çin ağacı
Английский Язык - Английский Язык
cedar
the wood is remarkable for its durability and fragrant odor

  Расстановка переносов

  the wood I·s re·mark·a·ble for its du·ra·bi·li·ty and fra·grant o·dor

  Турецкое произношение

  dhi wûd îz rimärkıbıl fôr îts dırıbîlîti ınd freygrınt ōdır

  Произношение

  /ᴛʜē ˈwo͝od əz rēˈmärkəbəl ˈfôr əts dərəˈbələtē ənd ˈfrāgrənt ˈōdər/ /ðiː ˈwʊd ɪz riːˈmɑːrkəbəl ˈfɔːr ɪts dɜrəˈbɪlɪtiː ənd ˈfreɪɡrənt ˈoʊdɜr/

  Слово дня

  tegument
Избранное