the treatment of those in need (especially as a profession)

listen to the pronunciation of the treatment of those in need (especially as a profession)
Английский Язык - Турецкий язык

Определение the treatment of those in need (especially as a profession) в Английский Язык Турецкий язык словарь

care
{f} önem vermek
care
önemsemek
care
umursamak
care
aldırmak
care
{i} itina

Onu itinayla ambulansa kaldırdılar. - They lifted him carefully into the ambulance.

care
{i} özen

Her zaman çocuklarına özen gösterir. - She always takes care of her children.

Tom büyük özenle kalktı. - Tom rose with great care.

care
{i} aldırış
care
iplemek
care
istemek
care
kaygı

Genç kız kaygısızca kahkaha attı. - The young girl laughed carelessly.

Annem, kaygısız, neşeli ve iyi huyludur. - My mother is carefree, cheerful and good-natured.

care
{f} kafaya takmak
care
{i} merak

Merak etmeyin. Onunla ilgileneceğim. - Don't worry. I'll take care of that.

Beni gerçekten sevip sevmediğini merak ediyorum. - I wonder if you have ever really cared for me.

care
{i} himaye
care
kaygı/ilgi/koruma/özen
care
{i} üzüntü

Endişeler ve üzüntüler onun aklında yaygındılar. - Cares and worries were pervasive in her mind.

care
{i} ilgi

Sen gerçekten iyi bir sekretersin. Her şeyle ilgilenmemiş olsaydın , ben hiçbir şey yapamazdım. Sen harikasın. - You are a really good secretary. If you didn't take care of everything, I couldn't do anything. You are just great.

O, babasının ölümünden sonra işle ilgilendi. - He took care of the business after his father's death.

care
{f} merak etmek
care
(Tıp) İhtimam, bakım
care
{i} yapılması gereken şey
Английский Язык - Английский Язык
care
the treatment of those in need (especially as a profession)
Избранное