the transmission that carries the message or file from transmitter to receiver

listen to the pronunciation of the transmission that carries the message or file from transmitter to receiver
Английский Язык - Турецкий язык

Определение the transmission that carries the message or file from transmitter to receiver в Английский Язык Турецкий язык словарь

burst
{i} patlama

Su basıncı borunun patlamasına neden oldu. - The water pressure caused the pipe to burst.

Tomurcuklar patlamaya başladı. - The buds began to burst.

burst
boşanmak göz yaşı
burst
(Çevre) hızlanma
burst
(Bilgisayar) kağıt ayırma
burst
patlayış
burst
{f} patla

Su boruları dondu ve sonra patladı. - The water pipes froze and then burst.

Bizim su boruları patlamış. - Our water pipes burst.

burst
kağıt ayırmak
burst
bir el silah atımında yapılan atış
burst
{s} patlamış, patlak
burst
{f} atılmak
burst
(isim) patlama, infilak, hamle, ileri atılma, atış, açılma, göz önüne serilme
burst
{f} aniden açmak
burst
{f} çatlamak
burst
{f} patlak vermek
burst
ileri fırlamak
burst
(fiil) patlak vermek, patlamak; atılmak, fırlamak; çatlamak, yarılmak; boşanmak (gözyaşı), fışkırmak; infilak etmek, ortaya çıkmak, aniden açmak, had safhaya gelmek
burst
birde

Tom birden ağlamaya başladı. - Tom burst out crying.

Tom birden kahkahayı patlattı. - Tom suddenly burst out laughing.

burst
{f} fırlamak
burst
{i} patlama, çatlama
burst
{i} hamle
Английский Язык - Английский Язык
burst
the transmission that carries the message or file from transmitter to receiver

  Расстановка переносов

  the trans·mis·sion that carries the mes·sage or file from trans·mit·ter to re·cei·ver

  Турецкое произношение

  dhi tränsmîşın dhıt käriz dhi mesıc ır fayl fırm tränsmîtır tı risivır

  Произношение

  /ᴛʜē transˈməsʜən ᴛʜət ˈkarēz ᴛʜē ˈmesəʤ ər ˈfīl fərm transˈmətər tə rēˈsēvər/ /ðiː trænsˈmɪʃən ðət ˈkæriːz ðiː ˈmɛsəʤ ɜr ˈfaɪl fɜrm trænsˈmɪtɜr tə riːˈsiːvɜr/

  Слово дня

  eschatology
Избранное