the trait of neglecting responsibilities and lacking concern

listen to the pronunciation of the trait of neglecting responsibilities and lacking concern
Английский Язык - Турецкий язык

Определение the trait of neglecting responsibilities and lacking concern в Английский Язык Турецкий язык словарь

neglect
ihmal

Fakat onun uyarısını ihmal edemem. - I cannot, however, neglect his warning.

Tom işini ihmal etti. - Tom neglected his work.

neglect
{f} ihmal etmek

Tom görevini ihmal etmekle suçlandı. - Tom was accused of neglecting his duty.

O, görevini ihmal etmekle suçlandı. - He was blamed for neglect of duty.

neglect
{f} aldırmamak
neglect
{f} ihmal etmek, savsaklamak, boşlamak
neglect
aldırmama
neglect
savsaklama
neglect
{f} ihmal et

Sağlığımı ihmal ettiğim için pişmanım. - I regret having neglected my health.

Tom ailesini ihmal etti. - Tom neglected his family.

neglect
savsaklamak
neglect
boşlama
neglect
yapmayı unutmak
neglect
(fiil) aldırmamak, asmak, boşlamak, ihmal etmek, unutmak
neglect
ihmal et,v.ihmal et: n.ihmal
neglect
{f} unutmak
neglect
{i} bakımsızlık

Ev bakımsızlık belirtileri gösteriyor. - The house shows signs of neglect.

neglect
{f} bakmamak, aldırmamak
neglect
{i} bakmama, aldırmama
neglect
savsak kayıtsız
neglect
neglectfully : ihmal edercesine
Английский Язык - Английский Язык
neglect
neglectfulness
negligence
the trait of neglecting responsibilities and lacking concern

  Расстановка переносов

  the trait of neglecting responsibilities and lack·ing con·cern

  Турецкое произношение

  dhi treyt ıv nîglektîng rispänsıbîlıtiz ınd läkîng kınsırn

  Произношение

  /ᴛʜē ˈtrāt əv nəˈglektəɴɢ rēˌspänsəˈbələtēz ənd ˈlakəɴɢ kənˈsərn/ /ðiː ˈtreɪt əv nɪˈɡlɛktɪŋ riːˌspɑːnsəˈbɪlətiːz ənd ˈlækɪŋ kənˈsɜrn/

  Слово дня

  scissile
Избранное