the sticky region at the top of the pistil where pollen is collected

listen to the pronunciation of the sticky region at the top of the pistil where pollen is collected
Английский Язык - Турецкий язык

Определение the sticky region at the top of the pistil where pollen is collected в Английский Язык Турецкий язык словарь

stigma
utanç verici bir şeyin başkaları üzerinde yarattığı etki: He couldn't escape the stigma of
stigma
{i} leke
stigma
ayıp
stigma
(Tıp) Herhangi bir hastalık belritisi
stigma
{i} gözenek (böcek)
stigma
(Tıp) Kılcal damar endotelyomu arasındaki boşluk
stigma
(Tıp) (stigmata)
stigma
(isim) leke, utanç verici şey, namus lekesi, tepecik, iz, kusur, damga, dağlama izi, dişicik başı (çiçek), gözenek (böcek)
stigma
(Tıp) Asabi hallerin tesiriyle vücutta meydana gelen kırmızı leke
stigma
{ç} stig.ma.ta (stîgma'tı)/--s (stîg'mız)
stigma
çoğ. stig.ma.ta (stîgma'tı)/--s (stîg'mız) i
stigma
{i} namus lekesi
stigma
{i} dişicik başı (çiçek)
stigma
{i} kusur
stigma
damga,stigma
stigma
{i} iz
stigma
(Biyoloji) stigma
stigma
dağlamadişicik başı gözenek
stigma
(Tıp) Dağ, yanık nişanı
Английский Язык - Английский Язык
stigma
the sticky region at the top of the pistil where pollen is collected

  Расстановка переносов

  the sti·cky re·gion at the top of the pis·til where pol·len I·s col·lec·ted

  Турецкое произношение

  dhi stîki ricın ät dhi tôp ıv dhi pîstıl hwer pälın îz kılektıd

  Произношение

  /ᴛʜē ˈstəkē ˈrēʤən ˈat ᴛʜē ˈtôp əv ᴛʜē ˈpəstəl ˈhwer ˈpälən əz kəˈlektəd/ /ðiː ˈstɪkiː ˈriːʤən ˈæt ðiː ˈtɔːp əv ðiː ˈpɪstəl ˈhwɛr ˈpɑːlən ɪz kəˈlɛktəd/

  Слово дня

  stiggins
Избранное