the sticky part of a flower that receives pollen during pollination

listen to the pronunciation of the sticky part of a flower that receives pollen during pollination
Английский Язык - Турецкий язык

Определение the sticky part of a flower that receives pollen during pollination в Английский Язык Турецкий язык словарь

stigma
utanç verici bir şeyin başkaları üzerinde yarattığı etki: He couldn't escape the stigma of
stigma
{i} leke
stigma
ayıp
stigma
(Tıp) Herhangi bir hastalık belritisi
stigma
{i} gözenek (böcek)
stigma
(Tıp) Kılcal damar endotelyomu arasındaki boşluk
stigma
(Tıp) (stigmata)
stigma
(isim) leke, utanç verici şey, namus lekesi, tepecik, iz, kusur, damga, dağlama izi, dişicik başı (çiçek), gözenek (böcek)
stigma
(Tıp) Asabi hallerin tesiriyle vücutta meydana gelen kırmızı leke
stigma
{ç} stig.ma.ta (stîgma'tı)/--s (stîg'mız)
stigma
çoğ. stig.ma.ta (stîgma'tı)/--s (stîg'mız) i
stigma
{i} namus lekesi
stigma
{i} dişicik başı (çiçek)
stigma
{i} kusur
stigma
damga,stigma
stigma
{i} iz
stigma
(Biyoloji) stigma
stigma
dağlamadişicik başı gözenek
stigma
(Tıp) Dağ, yanık nişanı
Английский Язык - Английский Язык
stigma
the sticky part of a flower that receives pollen during pollination

  Расстановка переносов

  the sti·cky part of a Flow·er that receives pol·len dur·ing pol·li·na·tion

  Турецкое произношение

  dhi stîki pärt ıv ı flauır dhıt risivz pälın dyûrîng pälıneyşın

  Произношение

  /ᴛʜē ˈstəkē ˈpärt əv ə ˈflouər ᴛʜət rēˈsēvz ˈpälən ˈdyo͝orəɴɢ ˌpäləˈnāsʜən/ /ðiː ˈstɪkiː ˈpɑːrt əv ə ˈflaʊɜr ðət riːˈsiːvz ˈpɑːlən ˈdjʊrɪŋ ˌpɑːləˈneɪʃən/

  Слово дня

  stiggins
Избранное