the space between a structure and the property line in feet

listen to the pronunciation of the space between a structure and the property line in feet
Английский Язык - Турецкий язык

Определение the space between a structure and the property line in feet в Английский Язык Турецкий язык словарь

setback
geçici başarısızlık
setback
başarısızlık

Bu ciddi bir başarısızlık. - This is a serious setback.

Bu sadece küçük bir başarısızlık. - It's only a minor setback.

setback
geri bırakma
setback
gerileme

Bu sadece geçici bir gerileme. - This is only a temporary setback.

setback
yenilgi
setback
kötüleme
setback
kötüye gitme
setback
düşme
setback
{i} aksilik

Onun bütün aksiliklerine rağmen, o iyimser olmaya devam etmektedir. - Despite all his setbacks, he remains an optimist.

Bu sadece küçük bir aksilik. - It's only a small setback.

setback
{i} içeri hizada inşa etme
setback
{i} aksama

Birkaç erken aksamanın dışında proje iyi ilerliyor. - Apart from a couple of early setbacks, the project is progressing well.

setback
{i} kötüleşme
setback
yüksek binalarda üst katların alt katlara nazaran daha geriden inşa edilmesi
setback
{i} geride inşa etme
setback
(Askeri) ATALET TESİRİYLE GERİ HAREKET, GERİLEME: Bir mermi ateşlendiği zaman; mermi içinde serbestçe hareket edan parçaların atalet sebebiyle, geri istikamette ani hareketi. Bu kuvvetten, ihtiraklı bir tapada bir yay veya pimi geriye itmek veya bir tapayı faaliyete geçirmek için kullanılır
Английский Язык - Английский Язык
setback
the space between a structure and the property line in feet

  Расстановка переносов

  the space be·tween a struc·ture and the prop·er·ty line in feet

  Турецкое произношение

  dhi speys bitwin ı strʌkçır ınd dhi präpırti layn în fit

  Произношение

  /ᴛʜē ˈspās bēˈtwēn ə ˈstrəkʧər ənd ᴛʜē ˈpräpərtē ˈlīn ən ˈfēt/ /ðiː ˈspeɪs biːˈtwiːn ə ˈstrʌkʧɜr ənd ðiː ˈprɑːpɜrtiː ˈlaɪn ɪn ˈfiːt/

  Слово дня

  fussbudget
Избранное