the sound of a succession of chirps as uttered by birds

listen to the pronunciation of the sound of a succession of chirps as uttered by birds
Английский Язык - Турецкий язык

Определение the sound of a succession of chirps as uttered by birds в Английский Язык Турецкий язык словарь

twitter
{f} cıvıldamak
twitter
{i} cıvıltı

Kuşların cıvıltısını işitiyorum. - I hear the twittering of birds.

twitter
şakımak
twitter
hızlı/heyecanlı bir şekilde konuşmak
twitter
heyecanlan
twitter
heyecan/cıvıltı
twitter
{i} heyecan
twitter
{f} kıs kıs gülmek
twitter
{f} sesi titremek
twitter
{i} kıkırdama
twitter
{f} kıkırdamak
twitter
cıvıldar gibi söylemek
twitter
{f} heyecandan titremek
twitter
cıvılda

Kuşlar neşeyle cıvıldarlar. - The birds twitter cheerfully.

Английский Язык - Английский Язык
twitter

I often listen to the twitter of the birds in the park.

the sound of a succession of chirps as uttered by birds

  Расстановка переносов

  the sound of a suc·ces·sion of chirps as uttered by birds

  Турецкое произношение

  dhi saund ıv ı sıkseşın ıv çırps äz ʌtırd bay bırdz

  Произношение

  /ᴛʜē ˈsound əv ə səkˈsesʜən əv ˈʧərps ˈaz ˈətərd ˈbī ˈbərdz/ /ðiː ˈsaʊnd əv ə səkˈsɛʃən əv ˈʧɜrps ˈæz ˈʌtɜrd ˈbaɪ ˈbɜrdz/

  Слово дня

  anchorite
Избранное