the solution to a division problem

listen to the pronunciation of the solution to a division problem
Английский Язык - Турецкий язык

Определение the solution to a division problem в Английский Язык Турецкий язык словарь

quotient
i., mat. bölüm
quotient
(Biyoloji) oran
quotient
bir niceliğin diğerinde kaç kere olduğunu belirten sayı
quotient
(Matematik) bölüntü
quotient
bölüm
quotient
{i} bölüm [mat.]
quotient
(isim) bölüm [mat.]
Английский Язык - Английский Язык
quotient
the solution to a division problem

  Расстановка переносов

  the so·lu·tion to a di·vi·sion prob·lem

  Турецкое произношение

  dhi sıluşın tı ı dîvîjın präblım

  Произношение

  /ᴛʜē səˈlo͞osʜən tə ə dəˈvəᴢʜən ˈpräbləm/ /ðiː səˈluːʃən tə ə dɪˈvɪʒən ˈprɑːbləm/

  Слово дня

  logogram
Избранное