the science of combining various instruments of the orchestra

listen to the pronunciation of the science of combining various instruments of the orchestra
Английский Язык - Турецкий язык

Определение the science of combining various instruments of the orchestra в Английский Язык Турецкий язык словарь

orchestration
orkestrasyon
orchestration
{i} orkestraya uyarlama
orchestration
(Mukavele) harmonik düzenleme prosedürü, becerili organize etme prosedürü
Английский Язык - Английский Язык
orchestration
the science of combining various instruments of the orchestra

  Расстановка переносов

  the sci·ence of com·bin·ing va·ri·ous instruments of the or·ches·tra

  Турецкое произношение

  dhi sayıns ıv kımbaynîng veriıs înstrımınts ıv dhi ôrkıstrı

  Произношение

  /ᴛʜē ˈsīəns əv kəmˈbīnəɴɢ ˈverēəs ˈənstrəmənts əv ᴛʜē ˈôrkəstrə/ /ðiː ˈsaɪəns əv kəmˈbaɪnɪŋ ˈvɛriːəs ˈɪnstrəmənts əv ðiː ˈɔːrkəstrə/

  Слово дня

  capitulate
Избранное