the robust parameter allows intermediate weighting between these two extremes

listen to the pronunciation of the robust parameter allows intermediate weighting between these two extremes
Английский Язык - Турецкий язык

Определение the robust parameter allows intermediate weighting between these two extremes в Английский Язык Турецкий язык словарь

robust
{s} gürbüz
robust
(Mukavele) güçlü, sağlam, stabil
robust
sıhhatli
robust
çok sağlıklı
robust
dayanıklı
robust
güçlü
robust
sağlam

Sağlam bir tartışma ortaya çıktı. - A robust discussion ensued.

Onun sağlam bir yapısı var. - She has a robust constitution.

robust
turp gibi
robust
{s} gürbüz, çok sağlıklı, dinç, zinde
robust
{s} kuvvetli
robust
{s} dirençli
robust
zindelik
robust
robustnesskuvvet
robust
(sıfat) dinç, dirençli, kuvvetli, güçlü, gürbüz, zorlu, çetin, kaba saba (espri)
robust
robustlykuvvetle
robust
{s} çetin
robust
{s} dinç
robust
kaba/sağlam
Английский Язык - Английский Язык
robust
the robust parameter allows intermediate weighting between these two extremes

  Расстановка переносов

  the ro·bust pa·ram·e·ter allows in·ter·me·di·ate weight·ing be·tween these two extremes

  Турецкое произношение

  dhi rōbʌst pırämıtır ılauz întırmidiît weytîng bitwin dhiz tu îkstrimz

  Произношение

  /ᴛʜē rōˈbəst pərˈamətər əˈlouz ˌəntərˈmēdēət ˈwātəɴɢ bēˈtwēn ˈᴛʜēz ˈto͞o əkˈstrēmz/ /ðiː roʊˈbʌst pɜrˈæmətɜr əˈlaʊz ˌɪntɜrˈmiːdiːɪt ˈweɪtɪŋ biːˈtwiːn ˈðiːz ˈtuː ɪkˈstriːmz/

  Слово дня

  retrograde
Избранное