the quality of having an inferior or less favorable position

listen to the pronunciation of the quality of having an inferior or less favorable position
Английский Язык - Турецкий язык

Определение the quality of having an inferior or less favorable position в Английский Язык Турецкий язык словарь

disadvantage
dezavantaj

Her iki türün avantajları ve dezavantajları var. - Both types have advantages and disadvantages.

Onun için boşanma tek dezavantajla iyi bir buluş: ilk önce evlenmek zorundasın. - For him, divorce is a good invention, with one sole disadvantage: you have to get married first.

disadvantage
zarar
disadvantage
kayıp
disadvantage
at a disadvantage daha zayıf bir durumda olmak
disadvantage
be to somebodys disadvantage bir kimsenin zararına olmak
disadvantage
{i} aleyhte durum
disadvantage
aleyhte olan durum
disadvantage
disadvantaged normal sayılan menfaat
disadvantage
{i} sakınca, mahzur, dezavantaj, zarar
disadvantage
dezavantajlı olmak
Английский Язык - Английский Язык
disadvantage
the quality of having an inferior or less favorable position

  Расстановка переносов

  the qua·li·ty of ha·ving an in·fe·ri·or or less fa·vor·a·ble po·si·tion

  Турецкое произношение

  dhi kwälıti ıv hävîng ın înfîriır ır les feyvrıbıl pızîşın

  Произношение

  /ᴛʜē ˈkwälətē əv ˈhavəɴɢ ən ənˈfərēər ər ˈles ˈfāvrəbəl pəˈzəsʜən/ /ðiː ˈkwɑːlətiː əv ˈhævɪŋ ən ɪnˈfɪriːɜr ɜr ˈlɛs ˈfeɪvrəbəl pəˈzɪʃən/

  Слово дня

  energy
Избранное