the quality of being vulgar

listen to the pronunciation of the quality of being vulgar
Английский Язык - Турецкий язык

Определение the quality of being vulgar в Английский Язык Турецкий язык словарь

vulgarity
kaba konuşma ya da davranış
vulgarity
terbiyesizlik
vulgarity
{i} basitlik
vulgarity
{i} argo
vulgarity
{i} bayağılık
vulgarity
{i} kabalık
vulgarity
{i} adilik
vulgarity
{i} adilik, bayağılık; görgüsüzlük
vulgarity
{i} edepsizlik
vulgarity
{i} kaba söz
vulgarity
{i} müstehcenlik
Английский Язык - Английский Язык
vulgarity
vulgarness
the quality of being vulgar

  Расстановка переносов

  the qua·li·ty of be·ing vul·gar

  Турецкое произношение

  dhi kwälıti ıv biîng vʌlgır

  Произношение

  /ᴛʜē ˈkwälətē əv ˈbēəɴɢ ˈvəlgər/ /ðiː ˈkwɑːlətiː əv ˈbiːɪŋ ˈvʌlɡɜr/

  Слово дня

  woolly
Избранное