the quality of being out there

listen to the pronunciation of the quality of being out there
Английский Язык - Английский Язык
out-thereness
the quality of being out there

  Расстановка переносов

  the qua·li·ty of be·ing out there

  Турецкое произношение

  dhi kwälıti ıv biîng aut dher

  Произношение

  /ᴛʜē ˈkwälətē əv ˈbēəɴɢ ˈout ˈᴛʜer/ /ðiː ˈkwɑːlətiː əv ˈbiːɪŋ ˈaʊt ˈðɛr/

  Слово дня

  pike
Избранное