the quality of being of consequence to a legal decision

listen to the pronunciation of the quality of being of consequence to a legal decision
Английский Язык - Турецкий язык

Определение the quality of being of consequence to a legal decision в Английский Язык Турецкий язык словарь

materiality
Önemlilik
materiality
maddiyet
materiality
{i} gereklilik
materiality
{i} maddiyat
materiality
{i} lüzum
materiality
(Sosyoloji, Toplumbilim) maddesellik
materiality
cismanilik
materiality
önem
materiality
{i} maddilik
Английский Язык - Английский Язык
materiality
the quality of being of consequence to a legal decision

  Расстановка переносов

  the qua·li·ty of be·ing of con·se·quence to a le·gal de·ci·sion

  Турецкое произношение

  dhi kwälıti ıv biîng ıv känsıkwıns tı ı ligıl dîsîjın

  Произношение

  /ᴛʜē ˈkwälətē əv ˈbēəɴɢ əv ˈkänsəkwəns tə ə ˈlēgəl dəˈsəᴢʜən/ /ðiː ˈkwɑːlətiː əv ˈbiːɪŋ əv ˈkɑːnsəkwəns tə ə ˈliːɡəl dɪˈsɪʒən/

  Слово дня

  ideogram
Избранное