the quality of being lewd and lascivious

listen to the pronunciation of the quality of being lewd and lascivious
Английский Язык - Турецкий язык

Определение the quality of being lewd and lascivious в Английский Язык Турецкий язык словарь

wantonness
lakayıtlık
wantonness
lakayitlik
licentiousness
{i} ahlaksızlık
licentiousness
(Kanun) gayrikanuni hareket
licentiousness
{i} hovardalık
licentiousness
ahlaksizlik
licentiousness
{i} çapkınlık
wantonness
{i} hafif meşreplik
wantonness
{i} ahlaksızlık
wantonness
{i} düşüncesizlik
wantonness
{i} sebepsizlik
wantonness
{i} art niyet
wantonness
{i} kötü niyet
Английский Язык - Английский Язык
licentiousness
wantonness
the quality of being lewd and lascivious

  Расстановка переносов

  the qua·li·ty of be·ing lewd and las·ci·vi·ous

  Турецкое произношение

  dhi kwälıti ıv biîng lud ınd lısîviıs

  Произношение

  /ᴛʜē ˈkwälətē əv ˈbēəɴɢ ˈlo͞od ənd ləˈsəvēəs/ /ðiː ˈkwɑːlətiː əv ˈbiːɪŋ ˈluːd ənd ləˈsɪviːəs/

  Слово дня

  languid
Избранное