the quality of being inhibited

listen to the pronunciation of the quality of being inhibited
Английский Язык - Турецкий язык

Определение the quality of being inhibited в Английский Язык Турецкий язык словарь

inhibition
{i} kısıtlama

Alkol kısıtlamayı düşürür. - Alcohol lowers inhibitions.

inhibition
ketlenme
inhibition
psik
inhibition
(Kanun) mani olma
inhibition
yasaklama
inhibition
(Hayvan Bilim, Zooloji) köstekleme
inhibition
(Pisikoloji, Ruhbilim) ketleme
inhibition
yavaşlatım
inhibition
(Pisikoloji, Ruhbilim) ketvurma
inhibition
yavaşlatma
inhibition
önleme
inhibition
ket vurma
inhibition
çekingenlik
inhibition
utangaçlık
inhibition
(Psikoloji, Ruhbilim) Ket, ket vurma
inhibition
memnuiyet
inhibition
(isim) kısıtlama, tutma, engelleme, menetme, tutukluluk, çekingenlik
inhibition
engelleme,yasak
inhibition
{i} ket vurma/vurulma
inhibition
(Askeri) YASAK (ETME)
Английский Язык - Английский Язык
inhibition
the quality of being inhibited

  Расстановка переносов

  the qua·li·ty of be·ing inhibited

  Турецкое произношение

  dhi kwälıti ıv biîng înhîbıtîd

  Произношение

  /ᴛʜē ˈkwälətē əv ˈbēəɴɢ ənˈhəbətəd/ /ðiː ˈkwɑːlətiː əv ˈbiːɪŋ ɪnˈhɪbətɪd/

  Слово дня

  etiolate
Избранное