the quality of being excessive and lacking in moderation

listen to the pronunciation of the quality of being excessive and lacking in moderation
Английский Язык - Турецкий язык

Определение the quality of being excessive and lacking in moderation в Английский Язык Турецкий язык словарь

immoderation
aşırılık
immoderation
(isim) ölçüsüzlük
immoderation
{i} ölçüsüzlük
Английский Язык - Английский Язык
immoderation
the quality of being excessive and lacking in moderation

  Расстановка переносов

  the qua·li·ty of be·ing ex·ces·sive and lack·ing in mod·e·ra·tion

  Турецкое произношение

  dhi kwälıti ıv biîng îksesîv ınd läkîng în mädıreyşın

  Произношение

  /ᴛʜē ˈkwälətē əv ˈbēəɴɢ əkˈsesəv ənd ˈlakəɴɢ ən ˌmädərˈāsʜən/ /ðiː ˈkwɑːlətiː əv ˈbiːɪŋ ɪkˈsɛsɪv ənd ˈlækɪŋ ɪn ˌmɑːdɜrˈeɪʃən/

  Слово дня

  exiguous
Избранное