the putative tendency of content in storage to become corrupt over time

listen to the pronunciation of the putative tendency of content in storage to become corrupt over time
Английский Язык - Английский Язык
bit rot
the putative tendency of content in storage to become corrupt over time

  Расстановка переносов

  the pu·ta·tive ten·den·cy of con·tent in stor·age to be·come cor·rupt over time

  Турецкое произношение

  dhi pyutıtîv tendınsi ıv kıntent în stôrıc tı bîkʌm kırʌpt ōvır taym

  Произношение

  /ᴛʜē ˈpyo͞otətəv ˈtendənsē əv kənˈtent ən ˈstôrəʤ tə bəˈkəm kərˈəpt ˈōvər ˈtīm/ /ðiː ˈpjuːtətɪv ˈtɛndənsiː əv kənˈtɛnt ɪn ˈstɔːrəʤ tə bɪˈkʌm kɜrˈʌpt ˈoʊvɜr ˈtaɪm/

  Слово дня

  gastronome
Избранное