the pursuit of pleasure as a matter of ethical principle

listen to the pronunciation of the pursuit of pleasure as a matter of ethical principle
Английский Язык - Турецкий язык

Определение the pursuit of pleasure as a matter of ethical principle в Английский Язык Турецкий язык словарь

hedonism
(Tıp) Aşırı zevke dalma, hazcılık, hedonizm
hedonism
zevkçilik
hedonism
fels.hedonizm
hedonism
hazcılık
hedonism
{i} hedonizm
Английский Язык - Английский Язык
hedonism
the pursuit of pleasure as a matter of ethical principle

  Расстановка переносов

  the pur·suit of pleas·ure as a mat·ter of eth·i·cal Prin·ci·ple

  Турецкое произношение

  dhi pırsut ıv plejır äz ı mätır ıv ethıkıl prînsıpıl

  Произношение

  /ᴛʜē pərˈso͞ot əv ˈpleᴢʜər ˈaz ə ˈmatər əv ˈeᴛʜəkəl ˈprənsəpəl/ /ðiː pɜrˈsuːt əv ˈplɛʒɜr ˈæz ə ˈmætɜr əv ˈɛθəkəl ˈprɪnsəpəl/

  Слово дня

  dreary
Избранное