the purpose for which costs are measured

listen to the pronunciation of the purpose for which costs are measured
Английский Язык - Английский Язык
cost objective
the purpose for which costs are measured

  Расстановка переносов

  the pur·pose for which costs are meas·ured

  Турецкое произношение

  dhi pırpıs fôr hwîç kôs ır mejırd

  Произношение

  /ᴛʜē ˈpərpəs ˈfôr ˈhwəʧ ˈkôs ər ˈmeᴢʜərd/ /ðiː ˈpɜrpəs ˈfɔːr ˈhwɪʧ ˈkɔːs ɜr ˈmɛʒɜrd/

  Слово дня

  dissert
Избранное