the property of a continuous and connected period of time

listen to the pronunciation of the property of a continuous and connected period of time
Английский Язык - Турецкий язык

Определение the property of a continuous and connected period of time в Английский Язык Турецкий язык словарь

continuity
{i} süreklilik
persistence
{i} sebat
continuity
{i} devamlılık
persistence
(Denizbilim) istikrarlı
persistence
{i} devamlılık
continuity
(Tıp) kontinüite
continuity
(Ticaret) teselsül
persistence
(Teknik,Televizyon) görüntü tutulması
continuity
detaylı senaryo
continuity
{i} mantıksal bağ
continuity
{i} program metni
continuity
{i} kolay anlaşılan şey
continuity
{i} akıcılık
continuity
{i} senaryo
continuity
ardı arkası kesilmeyiş
continuity
devamlıIık
Английский Язык - Английский Язык
continuity
persistence
the property of a continuous and connected period of time

  Расстановка переносов

  the prop·er·ty of a con·ti·nu·ous and con·nec·ted pe·ri·od of time

  Турецкое произношение

  dhi präpırti ıv ı kıntînyuıs ınd kınektıd pîriıd ıv taym

  Произношение

  /ᴛʜē ˈpräpərtē əv ə kənˈtənyo͞oəs ənd kəˈnektəd ˈpərēəd əv ˈtīm/ /ðiː ˈprɑːpɜrtiː əv ə kənˈtɪnjuːəs ənd kəˈnɛktəd ˈpɪriːəd əv ˈtaɪm/

  Слово дня

  credenza
Избранное