the process of becoming mildewed

listen to the pronunciation of the process of becoming mildewed
Английский Язык - Турецкий язык

Определение the process of becoming mildewed в Английский Язык Турецкий язык словарь

mildew
küf

Eva, Romer'in ofisine çıkan merdivenlere tırmandı, merdiven boşluğundaki karmaşık kokuyu analiz etmeye çalıştı - mantar ve kurum, eski birikmiş toz ve küf arasında bir karışım olduğuna karar verdi. - Eva climbed the stairs to Romer's office, trying to analyse the complex smell in the stairwell - a cross between mushrooms and soot, ancient stour and mildew, she decided.

Tahta kaşıklar çok uzun süre lavaboda bırakılırsa küflenmeye başlar. - Wooden spoons start to mildew if they're left in the sink too long.

mildew
{f} küflen

Tahta kaşıklar çok uzun süre lavaboda bırakılırsa küflenmeye başlar. - Wooden spoons start to mildew if they're left in the sink too long.

mildew
bitkiler üzerinde yetişen çok zararlı küf
mildew
pas
mold
prekast yapım kalıbı
mold
kalıp yapmak
mildew
Bitki yüzeyi üzerinde mantarların gelişmesi sonucu oluşan, paşa benzer tabaka
mildew
{i} mildiyu
mildew
(fiil) küflenmek, küflendirmek
mildew
mildewyküflü
mildew
küf,v.küflen: n.küf
mildew
{f} küflendirmek; küflenmek
mildew
(isim) küf
mildew
küflen/küflendir
mildew
küf bağlamak
mold
f küflendirmek
mold
{f} şekil vermek, biçimlendirmek
mold
küflülük
mold
küf bağlamış
Английский Язык - Английский Язык
mold
mildew
the process of becoming mildewed
Избранное