the process of a substance dissolving and dispersing into a liquid

listen to the pronunciation of the process of a substance dissolving and dispersing into a liquid
Английский Язык - Турецкий язык

Определение the process of a substance dissolving and dispersing into a liquid в Английский Язык Турецкий язык словарь

dissolution
(Kanun) hitam
dissolution
(Ticaret) tasfiye etme
dissolution
(Tıp) dissolüsyon
dissolution
sona erme
dissolution
Erime, dağılma, çözgünlük
dissolution
erime
dissolution
Eritme
dissolution
{i} bozma
dissolution
bitme/bozulma/ayrılma
dissolution
{i} yok olma

Merhametsiz adalet zulümdür, adaletsiz merhamet yok olmanın anasıdır. - Justice without mercy is cruelty; mercy without justice is the mother of dissolution.

dissolution
{i} dağılma
dissolution
{i} tasfiye
dissolution
{i} feshetme
dissolution
{i} sarsılma
dissolution
(isim) bozma, bozulma, dağılma; sarsılma; yok olma, ölüm; eritme, çözünme; iptal, feshetme, fesih, tasfiye
dissolution
(Tıp) Ayrışma
dissolution
zeval
dissolution
(Tıp) Erime dağılma, çözgünlük
dissolution
{i} bozulma
Английский Язык - Английский Язык
dissolution
the process of a substance dissolving and dispersing into a liquid

  Расстановка переносов

  the proc·ess of a sub·stance dis·sol·ving and dis·pers·ing in·to a liq·uid

  Турецкое произношение

  dhi prôses ıv ı sʌbstıns dîzôlvîng ınd dîspırsîng întı ı lîkwıd

  Произношение

  /ᴛʜē ˈprôˌses əv ə ˈsəbstəns dəˈzôlvəɴɢ ənd dəˈspərsəɴɢ əntə ə ˈləkwəd/ /ðiː ˈprɔːˌsɛs əv ə ˈsʌbstəns dɪˈzɔːlvɪŋ ənd dɪˈspɜrsɪŋ ɪntə ə ˈlɪkwəd/

  Слово дня

  phraseology
Избранное