the presentation of a debutante in society

listen to the pronunciation of the presentation of a debutante in society
Английский Язык - Турецкий язык

Определение the presentation of a debutante in society в Английский Язык Турецкий язык словарь

debut
{i} (sahneye) ilk çıkış
debut
{i} bir genç kızın sosyeteye ilk defa takdimi
debut
ilk beliriş
debut
ilk çıkış (sahneye)
debut
sosyal bir alanda ilk beliriş
debut
sahneye ilk kez çıkış
debut
{i} başlangıç
debut
{i} toplum önüne ilk çıkış
debut
{i} sosyeteye ilk tanıtılış
debut
{i} sahneye ilk çıkış

Onun sahneye ilk çıkışı mevsimin en büyük sosyal olayı idi. - Her debut was the biggest social event of the season.

Английский Язык - Английский Язык
debut
the presentation of a debutante in society

  Расстановка переносов

  the pres·en·ta·tion of a de·bu·tante in so·ci·e·ty

  Турецкое произношение

  dhi prezınteyşın ıv ı debyıtänt în sısayıti

  Произношение

  /ᴛʜē ˌprezənˈtāsʜən əv ə ˈdebyəˈtänt ən səˈsīətē/ /ðiː ˌprɛzənˈteɪʃən əv ə ˈdɛbjəˈtɑːnt ɪn səˈsaɪətiː/

  Слово дня

  detriment
Избранное