the perception by the audience that they can rely on a speaker's word

listen to the pronunciation of the perception by the audience that they can rely on a speaker's word
Английский Язык - Турецкий язык

Определение the perception by the audience that they can rely on a speaker's word в Английский Язык Турецкий язык словарь

trustworthiness
güvenilirlik
trustworthiness
itimat
trustworthiness
Güvenirlik
trustworthiness
(isim) güvenilirlik
Английский Язык - Английский Язык
trustworthiness
the perception by the audience that they can rely on a speaker's word

  Расстановка переносов

  the per·cep·tion by the au·di·ence that they Can re·ly on a speaker's word

  Турецкое произношение

  dhi pırsepşın bay dhi ôdiıns dhıt dhey kın rilay ôn ı spikırz wırd

  Произношение

  /ᴛʜē pərˈsepsʜən ˈbī ᴛʜē ˈôdēəns ᴛʜət ˈᴛʜā kən rēˈlī ˈôn ə ˈspēkərz ˈwərd/ /ðiː pɜrˈsɛpʃən ˈbaɪ ðiː ˈɔːdiːəns ðət ˈðeɪ kən riːˈlaɪ ˈɔːn ə ˈspiːkɜrz ˈwɜrd/

  Слово дня

  jericho
Избранное