the payoff less the future value of the original cost to acquire the position

listen to the pronunciation of the payoff less the future value of the original cost to acquire the position
Английский Язык - Турецкий язык

Определение the payoff less the future value of the original cost to acquire the position в Английский Язык Турецкий язык словарь

profit
çıkar

İşletme sahibi kârı maksimuma çıkarmak istiyor. - The business owner wants to maximize profit.

Fadıl çıkar için Leyla'yı öldürdü. - Fadil murdered Layla for profit.

profit
{i} fayda

Akıllı bir kişi hatalarından faydalanır. - A wise person profits by his mistakes.

profit
{f} kâr etmek

O, kar etmek için bunu yaptı. - He has done this for profit.

profit
{i} getiri

Samimiyetiniz kâr getirir. - Your sincerity brings profit.

profit
{i} menfaat
profit
(Politika, Siyaset) kar etme

Tom yeni bir restoran açtı ama o ilk on iki ayda kar etmedi - Tom opened a new restaurant, but it didn't turn a profit in the first twelve months.

O, kar etmek için bunu yaptı. - He has done this for profit.

profit
(Gıda) kâr
profit
randıman
profit
kazanç getirmek
profit
i. 1. kâr, kazanç. 2. yarar, fayda. f. by/from -den yararlanmak/faydalanmak/istifade etmek
profit
{f} yararlanmak
profit
net profit netpaper profits mu
profit
kar sağlamak
profit
istifade etmek
profit
profit kazandır
profit
{f} by/from -den yararlanmak/faydalanmak/istifade etmek. profit and loss account kâr ve zarar hesabı
profit
(Mukavele) kar, kazanç; menfaat, yarar, fayda
profit
yararı dokunmak
profit
{f} kâr getirmek
Английский Язык - Английский Язык
profit
the payoff less the future value of the original cost to acquire the position

  Расстановка переносов

  the pay·off less the fu·ture val·ue of the o·rig·i·nal cost to ac·quire the po·si·tion

  Турецкое произношение

  dhi peyôf les dhi fyuçır välyu ıv dhi ırîcınıl kôst tı ıkwayır dhi pızîşın

  Произношение

  /ᴛʜē ˈpāˌôf ˈles ᴛʜē ˈfyo͞oʧər ˈvalyo͞o əv ᴛʜē ərˈəʤənəl ˈkôst tə əˈkwīər ᴛʜē pəˈzəsʜən/ /ðiː ˈpeɪˌɔːf ˈlɛs ðiː ˈfjuːʧɜr ˈvæljuː əv ðiː ɜrˈɪʤənəl ˈkɔːst tə əˈkwaɪɜr ðiː pəˈzɪʃən/

  Слово дня

  phraseology
Избранное