the opinions and maxims of the stoics

listen to the pronunciation of the opinions and maxims of the stoics
Английский Язык - Турецкий язык
Английский Язык - Английский Язык
stoicism
the opinions and maxims of the stoics

  Турецкое произношение

  dhi ıpînyınz ınd mäksımz ıv dhi stōîks

  Произношение

  /ᴛʜē əˈpənyənz ənd ˈmaksəmz əv ᴛʜē ˈstōəks/ /ðiː əˈpɪnjənz ənd ˈmæksəmz əv ðiː ˈstoʊɪks/

  Слово дня

  bricolage
Избранное