the operation of reducing to a lower degree; said of equations

listen to the pronunciation of the operation of reducing to a lower degree; said of equations
Английский Язык - Турецкий язык

Определение the operation of reducing to a lower degree; said of equations в Английский Язык Турецкий язык словарь

depression
depresyon

Kış boyunca depresyona girerim. - I suffer from depression during the winter.

Onun ölümünden sonra, o depresyona girdi. - After her death, he sunk into depression.

depression
{i} çöküntü
depression
(Ticaret) kriz

Japon ekonomisi krizde. - The Japanese economy is in depression.

Ekonomist, sürüp giden bir ekonomik kriz sezinledi. - The economist anticipated a prolonged depression.

depression
(Askeri) alçalma
depression
basınç düşmesi
depression
(Biyokimya) baskılama
depression
(Ticaret) şiddetli durgunluk
depression
kasavet
depression
(Ticaret) ekonomik kriz

Ekonomist, sürüp giden bir ekonomik kriz sezinledi. - The economist anticipated a prolonged depression.

depression
(Coğrafya) çukurluk

Yolda bazı çukurluklar var. - There are some depressions in the road.

depression
{i} çökme
depression
çökkünlük
depression
{i} bastırma
depression
{i} alçak basınç alanı
depression
basma/çukur/bunalım
depression
{i} daralma
depression
{i} moral bozukluğu, keyifsizlik
depression
(Askeri) ALÇALIŞ VERME: Yükseliş tertibatı vasıtasıyla bir silahın namlu ağzını, özellikle yatay vaziyetten daha aşağıya indirmek. 2. DEPRESYON BÖLGESİ Yüksek basınçla çevrili alçak barometrik bölge
depression
{i} buhran

Büyük Buhran 1929'da başladı ve 1930'larda sona erdi. - The Great Depression started in 1929 and ended in the 1930's.

Büyük Buhran, suçta büyük bir artışa neden oldu. - The Great Depression triggered a great surge in crime.

Английский Язык - Английский Язык
depression
the operation of reducing to a lower degree; said of equations

    Расстановка переносов

    the op·e·ra·tion of re·du·cing to a Low·er degree; said of equations

    Произношение

    Слово дня

    guillotine
Избранное