the number obtained by division the ratio of two quantities to be divided

listen to the pronunciation of the number obtained by division the ratio of two quantities to be divided
Английский Язык - Турецкий язык

Определение the number obtained by division the ratio of two quantities to be divided в Английский Язык Турецкий язык словарь

quotient
i., mat. bölüm
quotient
(Biyoloji) oran
quotient
bir niceliğin diğerinde kaç kere olduğunu belirten sayı
quotient
(Matematik) bölüntü
quotient
bölüm
quotient
{i} bölüm [mat.]
quotient
(isim) bölüm [mat.]
Английский Язык - Английский Язык
quotient
the number obtained by division the ratio of two quantities to be divided

  Расстановка переносов

  the num·ber obtained by di·vi·sion the ra·tio of two quantities to be di·vi·ded

  Турецкое произношение

  dhi nʌmbır ıbteynd bay dîvîjın dhi reyşiō ıv tu kwäntıtiz tı bi dîvaydıd

  Произношение

  /ᴛʜē ˈnəmbər əbˈtānd ˈbī dəˈvəᴢʜən ᴛʜē ˈrāsʜēˌō əv ˈto͞o ˈkwäntətēz tə bē dəˈvīdəd/ /ðiː ˈnʌmbɜr əbˈteɪnd ˈbaɪ dɪˈvɪʒən ðiː ˈreɪʃiːˌoʊ əv ˈtuː ˈkwɑːntətiːz tə biː dɪˈvaɪdəd/

  Слово дня

  heterodox
Избранное