the name that precedes the surname

listen to the pronunciation of the name that precedes the surname
Английский Язык - Турецкий язык

Определение the name that precedes the surname в Английский Язык Турецкий язык словарь

first name
(Bilgisayar) adı

Beni ilk adımla çağırmanı senden kaç kez istemek zorundayım? - How many times do I have to ask you to call me by my first name?

Onu ilk adından biliyorum. - I know him by his first name.

first name
asıl isim
first name
ad
forename
ilk ad
forename
ad
first name
Bir kişinin ilk adı, doğduğunda ona verilen isim
first name
isim

Mary'nin cinayetinden sonra Tom'unki ilgi kişiler listesinde ilk isimdi. - Tom's was the first name on the list of persons of interest after Mary's murder.

Fransa'da isim soyadından önce gelir. - In France, the first name goes before the surname.

forename
birinci isim
forename
{i} ön ad
forename
küçük isim
forename
forenamed yukarıda ismi geçen
forename
{i} ilk isim; küçük isim
forename
şahıs ismi
forename
{i} isim
forename
vaftiz ismi
forename
mezkur
Английский Язык - Английский Язык
first name
forename
given name
the name that precedes the surname

  Расстановка переносов

  the name that precedes the sur·name

  Турецкое произношение

  dhi neym dhıt prîsidz dhi sırneym

  Произношение

  /ᴛʜē ˈnām ᴛʜət prəˈsēdz ᴛʜē ˈsərˌnām/ /ðiː ˈneɪm ðət prɪˈsiːdz ðiː ˈsɜrˌneɪm/

  Слово дня

  vis major
Избранное