the means of connection between things linked in series

listen to the pronunciation of the means of connection between things linked in series
Английский Язык - Турецкий язык

Определение the means of connection between things linked in series в Английский Язык Турецкий язык словарь

link
bağ

ABD'de ülke çapındaki bir ankete göre Müslümanların terörle bağlantılı olduğu yaygın bir inançtır. - It is a prevalent belief, according to a nationwide poll in the United States, that Muslims are linked with terrorism.

Olaylar yakından bağlantılı idi. - The events were closely linked.

link
(Askeri) haberleşme irtibatı
link
(Askeri) bakla
link
zincirlenmek
link
rotilli kol
link
üzengi
link
(together/up ile) bağlamak
link
{f} bağla

Dünyadaki tropikal yağmur ormanları, gezegende yaşamın ekolojik zincirine kritik bağlantılıdır. - The world's tropical rainforests are critical links in the ecological chain of life on the planet.

ABD'de ülke çapındaki bir ankete göre Müslümanların terörle bağlantılı olduğu yaygın bir inançtır. - It is a prevalent belief, according to a nationwide poll in the United States, that Muslims are linked with terrorism.

the means of
araçları
link
mesaha zincirinin 20 santimetre boyunda bir ölçü halkası
link
kulis
link
{i} kol düğmesi
link
birbirine bağlamak
link
(Tıp) Zincir şeklindeki oluşumun halkalarından her biri, bağlayıcı ödev gören halka
link
{f} eklemek
link
(Askeri) HAL, BAĞLANTI, BAĞ, İRTİBAT: Muhaberede iki nokta arasında haberleşme tesis ve imkanlarının bulunduğunu belirten genel terim
link
{i} eklem

Tatoeba'nı yeni versiyonu, insanları eklemeye ve onlarda redaksiyon yapmaya olanak sağlayacak! - The new version of Tatoeba will allow linking people, and even editing them!

link
(fiil) bağlamak, eklemek, bağlantı kurmak, ulamak, birleşmek, eklenmek
link
{f} birleşmek
link
(İnşaat) bağlantı, mafsal
link
(isim) halka, bağlantı, bağ, kol düğmesi, eklem, meşale
Английский Язык - Английский Язык
link
nexus
the means of connection between things linked in series

  Расстановка переносов

  the means of con·nec·tion be·tween things linked in se·ries

  Турецкое произношение

  dhi minz ıv kınekşın bitwin thîngz lîngkt în sîriz

  Произношение

  /ᴛʜē ˈmēnz əv kəˈneksʜən bēˈtwēn ˈᴛʜəɴɢz ˈləɴɢkt ən ˈsərēz/ /ðiː ˈmiːnz əv kəˈnɛkʃən biːˈtwiːn ˈθɪŋz ˈlɪŋkt ɪn ˈsɪriːz/

  Слово дня

  groundling
Избранное