the luminous center of a nuclear explosion

listen to the pronunciation of the luminous center of a nuclear explosion
Английский Язык - Турецкий язык

Определение the luminous center of a nuclear explosion в Английский Язык Турецкий язык словарь

fireball
enerjik kimse
fireball
akanyıldız
fireball
alev top
fireball
(Askeri) ATEŞ TOPU: Nükleer bir silahın patlamasından sonra, bir saniyenin milyonda biri kadar bir sürede oluşan ve derhal genişleyip soğumaya başlayan parlak bir sıcak gaz küresi
Английский Язык - Английский Язык
fireball
the luminous center of a nuclear explosion

  Расстановка переносов

  the lu·mi·nous cen·ter of a nu·cle·ar ex·plo·sion

  Турецкое произношение

  dhi lumınıs sentır ıv ı nukliır îksplōjın

  Произношение

  /ᴛʜē ˈlo͞omənəs ˈsentər əv ə ˈno͞oklēər əkˈsplōᴢʜən/ /ðiː ˈluːmənəs ˈsɛntɜr əv ə ˈnuːkliːɜr ɪkˈsploʊʒən/

  Слово дня

  heliolatry
Избранное