the losing of intelligence due to old age

listen to the pronunciation of the losing of intelligence due to old age
Английский Язык - Турецкий язык

Определение the losing of intelligence due to old age в Английский Язык Турецкий язык словарь

senility
{i} yaşlılık
senility
(Tıp) bunama
senility
halsizlik
senility
ihtiyarlık
senility
güçsüzlük
senility
{i} bunaklık
senility
{i} dermansızlık
senility
yaşlılıktan ileri gelen zafiyet
senility
(Tıp) n.İhtiyarlık, yaşlılık, senilite
senility
(Biyoloji) senilite
Английский Язык - Английский Язык
senility
the losing of intelligence due to old age

  Расстановка переносов

  the los·ing of in·tel·li·gence due to old age

  Турецкое произношение

  dhi luzîng ıv întelıcıns dyu tı ōld eyc

  Произношение

  /ᴛʜē ˈlo͞ozəɴɢ əv ənˈteləʤəns ˈdyo͞o tə ˈōld ˈāʤ/ /ðiː ˈluːzɪŋ əv ɪnˈtɛləʤəns ˈdjuː tə ˈoʊld ˈeɪʤ/

  Слово дня

  stiggins
Избранное