the last part or last moment of an offensive action

listen to the pronunciation of the last part or last moment of an offensive action
Английский Язык - Турецкий язык

Определение the last part or last moment of an offensive action в Английский Язык Турецкий язык словарь

finale
{i} final

Final o kadar iyiydi ki onu defalarca yeniden izledim. - The finale was so good, that I rewatched it many times.

2007 yılında yayınlanan The Sopranos finali, 11,9 milyon Amerikalıyı televizyonlarına yapıştırılmıştı. - The finale of The Sopranos, which aired in 2007, had 11.9 million Americans glued to their TV sets.

finale
{i} final [müz.]
finale
{i} son sahne
finale
i., müz. final
finale
{i} bitiş
Английский Язык - Английский Язык
finale
the last part or last moment of an offensive action

  Расстановка переносов

  the last part or last mo·ment of an of·fen·sive ac·tion

  Турецкое произношение

  dhi läs pärt ır läs mōmınt ıv ın ıfensîv äkşın

  Произношение

  /ᴛʜē ˈlas ˈpärt ər ˈlas ˈmōmənt əv ən əˈfensəv ˈaksʜən/ /ðiː ˈlæs ˈpɑːrt ɜr ˈlæs ˈmoʊmənt əv ən əˈfɛnsɪv ˈækʃən/

  Слово дня

  maieutic
Избранное