the last composition performed in any act of an opera

listen to the pronunciation of the last composition performed in any act of an opera
Английский Язык - Турецкий язык

Определение the last composition performed in any act of an opera в Английский Язык Турецкий язык словарь

finale
{i} final

Final o kadar iyiydi ki onu defalarca yeniden izledim. - The finale was so good, that I rewatched it many times.

2007 yılında yayınlanan The Sopranos finali, 11,9 milyon Amerikalıyı televizyonlarına yapıştırılmıştı. - The finale of The Sopranos, which aired in 2007, had 11.9 million Americans glued to their TV sets.

finale
{i} final [müz.]
finale
{i} son sahne
finale
i., müz. final
finale
{i} bitiş
Английский Язык - Английский Язык
finale
the last composition performed in any act of an opera

  Расстановка переносов

  the last com·po·si·tion performed in a·ny act of an op·er·a

  Турецкое произношение

  dhi läs kämpızîşın pırfôrmd în eni äkt ıv ın äprı

  Произношение

  /ᴛʜē ˈlas ˌkämpəˈzəsʜən pərˈfôrmd ən ˈenē ˈakt əv ən ˈäprə/ /ðiː ˈlæs ˌkɑːmpəˈzɪʃən pɜrˈfɔːrmd ɪn ˈɛniː ˈækt əv ən ˈɑːprə/

  Слово дня

  maieutic
Избранное