the kinship relation between an individual and the individual's progenitors

listen to the pronunciation of the kinship relation between an individual and the individual's progenitors
Английский Язык - Турецкий язык

Определение the kinship relation between an individual and the individual's progenitors в Английский Язык Турецкий язык словарь

descent
{i} düşme

Cehenneme düşmek kolaydır. - The descent to hell is easy.

descent
{i} iniş

Bayanlar ve baylar yakında inişimize başlamak üzereyiz. - Ladies and gentlemen, we are about to begin our descent.

Bir bebek iniş öncesinde inişe başlarken bir uçak şiddetli türbülansa çarptığında bir bebek annesinin kollarına atıldı. - A baby was flung out of its mother's arms when a plane hit severe turbulence while commencing its descent prior to landing.

descent
inme

Honolulu için inmeye başlayacağız. - We're going to begin the descent for Honolulu.

descent
{i} soy
descent
alçalmak
descent
kan
descent
ani saldırı
descent
{i} baskın
descent
Harf Kuyruğu
descent
ahfat
descent
çullanma
descent
{i} miras kalma
descent
(isim) iniş, alçalma; baskın; çöküş, düşme; madene inme; yokuş; nesil, köken; miras kalma; üşüşme
descent
{i} iniş; alçalma; çökme
descent
yokuş aşağı
descent
(İnşaat) iniş, dönüş
descent
{i} üşüşme
descent
(Tıp) Aşağıya inme, sarkma, prolapsus
descent
{i} yokuş
descent
{i} on/upon inip -e saldırma; -e sökün etme; baskın
Английский Язык - Английский Язык
filiation
lineage
descent
the kinship relation between an individual and the individual's progenitors

    Расстановка переносов

    the kin·ship re·la·tion be·tween an in·di·vi·du·al and the individual's progenitors

    Слово дня

    scrannel
Избранное