the kind of wood that is used to make most cigar boxes and humidors

listen to the pronunciation of the kind of wood that is used to make most cigar boxes and humidors
Английский Язык - Турецкий язык

Определение the kind of wood that is used to make most cigar boxes and humidors в Английский Язык Турецкий язык словарь

cedar
sedir

Orada büyük bir sedir ağacı vardı. - There used to be a large cedar tree there.

Sedirler nerede yetişir? - Where do cedars grow?

cedar
dağservisi
cedar
sedir ağacı

Orada büyük bir sedir ağacı vardı. - There used to be a large cedar tree there.

cedar
cedar chest yünluleri güveden korumak için sedir ağacının odunun
cedar
Cedrus libani
cedar
bu ağaçların tahtası
cedar
i., bot. sedir, dağservisi
cedar
Himalayan cedar
cedar
cedar of Lebanon Lübnan selvisi
cedar
{i} dağ selvisi
cedar
Cedrus deodara
cedar
erz ağacı
cedar
Indian cedar çin ağacı
Английский Язык - Английский Язык
cedar
the kind of wood that is used to make most cigar boxes and humidors
Избранное