the invisible, rational life principle of a human being

listen to the pronunciation of the invisible, rational life principle of a human being
Английский Язык - Турецкий язык

Определение the invisible, rational life principle of a human being в Английский Язык Турецкий язык словарь

soul
{i} ruh

İnsan ruh ve bedenden oluşur. - Man consists of soul and body.

Sizce hayvanların ruhu var mıdır? - Do you think animals have souls?

soul
ta kendisi
soul
simge
soul
canlılık
soul
kişi

Tom çok cesur bir kişidir. - Tom is a very brave soul.

Urallara tırmanmak istiyorsan sen cesur bir kişisin. - You're a brave soul if you want to climb the Urals.

soul
temel direk
soul
zencilere ait
soul
can

O canı gönülden yaptı. - He put all his heart and soul into it.

soul
soul
soul
{i} öz

Bireysel özgürlük, demokrasinin ruhudur. - Individual freedom is the soul of democracy.

soul
{i} kimse

Biz yardım etmek zorunda olduğumuz fakir kimseye ulaştık. - We reached the poor soul we had to help.

Dükkanda bizi dinleyecek kimse yok. - In the store, there's not a soul to listen to us.

soul
zenci müziğinin uyandırdığı heyecan veya his
soul
kişi/ruh
soul
hissiyat
soul
{i} gerçek duygu, içtenlik
soul
{i} timsal
soul
soul food Güneyli zencilere özgü yemek
soul
{i} (bir şeyin) ta kendisi: He's the
Английский Язык - Английский Язык
soul
the invisible, rational life principle of a human being

    Расстановка переносов

    the invisible, ra·tion·al life Prin·ci·ple of a hu·man be·ing

    Произношение

    Слово дня

    accrete
Избранное