the group following and attending to some important person

listen to the pronunciation of the group following and attending to some important person
Английский Язык - Турецкий язык

Определение the group following and attending to some important person в Английский Язык Турецкий язык словарь

entourage
etraf
entourage
(Matematik) dolay
cortege
tören alayı
cortege
kortej
entourage
önemli bir şahsın yanındaki/çevresindeki kimseler
cortege
{i} kortej, cenaze alayı
cortege
merasim alayı
cortege
{i} alay
cortege
maiyet
cortege
{i} kafile
entourage
{i} beraberindekiler, maiyet
entourage
arkadaşlar
entourage
{i} muhit
entourage
maiyet

Cumhurbaşkanı ve maiyeti yaralandı. - The president and his entourage were injured.

entourage
(isim) çevre, muhit, arkadaş çevresi
entourage
{i} çevre
Английский Язык - Английский Язык
suite
retinue
entourage
cortege
the group following and attending to some important person

  Расстановка переносов

  the group fol·low·ing and at·tend·ing to some im·por·tant per·son

  Турецкое произношение

  dhi grup fälōîng ınd ıtendîng tı sʌm împôrtınt pırsın

  Произношение

  /ᴛʜē ˈgro͞op ˈfälōəɴɢ ənd əˈtendəɴɢ tə ˈsəm əmˈpôrtənt ˈpərsən/ /ðiː ˈɡruːp ˈfɑːloʊɪŋ ənd əˈtɛndɪŋ tə ˈsʌm ɪmˈpɔːrtənt ˈpɜrsən/

  Слово дня

  gargoyle
Избранное