the giving up of a principal into lawful custody by his bail

listen to the pronunciation of the giving up of a principal into lawful custody by his bail
Английский Язык - Турецкий язык

Определение the giving up of a principal into lawful custody by his bail в Английский Язык Турецкий язык словарь

surrender
{f} pes etmek
surrender
{f} teslim etmek

Tom pasaportunu teslim etmek zorunda mıydı? - Did Tom have to surrender his passport?

surrender
{f} feragat etmek
surrender
{f} kendini bırakmak
surrender
vazgeçme

Egemen sınıf yetkilerinden vazgeçmez. - The ruling class will not surrender its power.

Hiç vazgeçme. Asla teslim olma. - Never give up. Never surrender.

surrender
{f} teslim ol

Bu şartlar altında teslim olmaktan başka seçeneğimiz yok. - Under the circumstances we have no choice but to surrender.

Onlar teslim olmadılar. - They would not surrender.

surrender
teslim

Meksikalılar teslim oldu. - The Mexicans surrendered.

Bu şartlar altında teslim olmaktan başka seçeneğimiz yok. - Under the circumstances we have no choice but to surrender.

surrender
{i} teslim etme

Tom pasaportunu teslim etmek zorunda mıydı? - Did Tom have to surrender his passport?

Polis silahını teslim etmesi için suçluyu ikna etti. - The police persuaded the criminal to surrender his weapon.

surrender
herhangi bir duygu ve fikrin esiri olmak
surrender
{i} feragat
surrender
{i} iade
surrender
{i} feragat; verme, bırakma, terk
surrender
{f} teslim etmek; teslim olmak
surrender
{f} bırakmak
surrender
(isim) vazgeçme, feragat, teslim, bırakma, teslim etme, teslim olma, iptal etme, iade
surrender
ümidini kesmek
surrender
surrender value sigorta poliçesi iptal edildiği takdirde poliçe sahibine verilecek para mi
Английский Язык - Английский Язык
surrender
the giving up of a principal into lawful custody by his bail

  Расстановка переносов

  the gi·ving up of a prin·ci·pal in·to law·ful cus·to·dy by his bail

  Турецкое произношение

  dhi gîvîng ʌp ıv ı prînsıpıl întı lôfıl kʌstıdi bay hîz beyl

  Произношение

  /ᴛʜē ˈgəvəɴɢ ˈəp əv ə ˈprənsəpəl əntə ˈlôfəl ˈkəstədē ˈbī həz ˈbāl/ /ðiː ˈɡɪvɪŋ ˈʌp əv ə ˈprɪnsəpəl ɪntə ˈlɔːfəl ˈkʌstədiː ˈbaɪ hɪz ˈbeɪl/

  Слово дня

  guillotine
Избранное