the frozen area around the north pole

listen to the pronunciation of the frozen area around the north pole
Английский Язык - Турецкий язык

Определение the frozen area around the north pole в Английский Язык Турецкий язык словарь

arctic
(Meteoroloji) arktik iklim

Onun için, Arhangelsk'in arktik iklimi yeryüzündeki cehennemdi, ama o bölgede büyüyen diğeri için Arhangelsk yeryüzündeki cennetti. - For him, the arctic climate of Arkhangelsk was hell on earth, but for her, who had grown up in this region, Arkhangelsk was heaven on earth.

arctic
Kuzey Kutbuyla ilgili
arctic
Kuzey Kutbu

Kuzey kutbu kırlangıcı denilen bir kuş duydun mu? - Have you heard of a bird called the Arctic Tern?

Kuzey Kutbu'nda buzulkuşları yoktur. - There are no white-winged Diuca finches in the Arctic.

arctic
kutupsal
arctic
{s} çok soğuk, buz gibi
arctic
Kuzey Kutbuyla ilgili veya o bölgede bulunan
arctic
kuzey kutup bölgesi

Bilim adamları Kuzey kutup bölgesindeki koşulları yakın bir gözlemde tutuyor. - Scientists are keeping a close watch on conditions in the Arctic.

Kuzey kutup bölgesindeki sıcaklıklar uzak güneydeki sıcaklıklardan 2 ila 3 kat daha hızlı artıyor. - Temperatures in the Arctic are rising 2 to 3 times faster than temperatures farther south.

arctic
Arctic Current Kuzey Buz Denizinden gelen akıntı
arctic
Arctic Ocean Kuzey Buz Denizi
arctic
arctic fox kutup tilkisi
arctic
arktik,kutupsal
arctic
Arctic Circle Kuzey Kutup dairesi
arctic
Arctic Zone Kuzey Kutbu ile Kuzey
arctic
çok soğuk
Английский Язык - Английский Язык
arctic
the frozen area around the north pole

  Расстановка переносов

  the fro·zen ar·e·a a·round the North pole

  Турецкое произношение

  dhi frōzın eriı ıraun dhi nôrth pōl

  Произношение

  /ᴛʜē ˈfrōzən ˈerēə ərˈoun ᴛʜē ˈnôrᴛʜ ˈpōl/ /ðiː ˈfroʊzən ˈɛriːə ɜrˈaʊn ðiː ˈnɔːrθ ˈpoʊl/

  Слово дня

  mecca
Избранное