the essence of the manifestation and the foundation of the being

listen to the pronunciation of the essence of the manifestation and the foundation of the being
Английский Язык - Турецкий язык

Определение the essence of the manifestation and the foundation of the being в Английский Язык Турецкий язык словарь

life
life annuity kişiye yaşadığı sürece bağlanmış olan gelir
life
{i} yaşam, hayat, dirim; ömür
life
şahsen
life
varlık

Varlıklı bir bayan olarak Leyla'nın yaşamı bir seraptı. - Layla's life as a wealthy lady was a mirage.

life
dayanırlık
life
can katan kimse ya da şey
life
hareket

Leyla hayatını kurtarmak için harekete geçmek zorunda kaldı. - Layla had to act to save her life.

Onun yüzsüzce meydan okuma hareketi neredeyse hayatına mal oluyordu. - His brazen act of defiance almost cost him his life.

life
kişi

Hayatta derece yapmak için hepimiz çok çalışırız fakat sadece birkaç kişi başarır. - We all try hard to make the grade in life, but only a few succeed.

Kişinin yaşam tarzı, büyük ölçüde para ile belirlenir. - One's lifestyle is largely determined by money.

life
canlılık

Sağlık ve canlılık uzun hayat için gereklidir. - Health and vitality are important for long life.

life
yaşam

Bütün hayvan türleri yaşamak için içgüdüsel dürtüye sahiptir. - All forms of life have an instinctive urge to survive.

Dünyadaki tropikal yağmur ormanları, gezegende yaşamın ekolojik zincirine kritik bağlantılıdır. - The world's tropical rainforests are critical links in the ecological chain of life on the planet.

life
durmuş
life
ruhani hayat
life
{i} (çoğ. lives)
life
hayat,yaşam
life
ilah
life
dayanma müddeti
life
ebedi hayat

Bazı insanlar ölümden sonra ebedi hayata inanıyorlar. - Some people believe in eternal life after death.

life
yaşama tarzı
life
{i} yaşam tarzı

Kişinin yaşam tarzı, büyük ölçüde para ile belirlenir. - One's lifestyle is largely determined by money.

Yaşam tarzınıza dikkatle bir göz atın. - Take a fresh look at your lifestyle.

life
hayat merkezi
Английский Язык - Английский Язык
life

...I realize as never before how cheap and valueless a thing is life. Life seems a joke, a cruel, grim joke. You are a laughable incident or a terrifying one as you happen to be less powerful or more powerful than some other form of life which crosses your path; but as a rule you are of no moment whatsoever to anything but yourself. You are a comic little figure, hopping from the cradle to the grave. Yes, that is our trouble--we take ourselves too seriously; but Caprona should be a sure cure for that. She paused and laughed.

the essence of the manifestation and the foundation of the being

  Расстановка переносов

  the es·sence of the ma·ni·fes·ta·tion and the founda·tion of the be·ing

  Турецкое произношение

  dhi esıns ıv dhi mänıfesteyşın ınd dhi faundeyşın ıv dhi biîng

  Произношение

  /ᴛʜē ˈesəns əv ᴛʜē ˌmanəfeˈstāsʜən ənd ᴛʜē founˈdāsʜən əv ᴛʜē ˈbēəɴɢ/ /ðiː ˈɛsəns əv ðiː ˌmænəfɛˈsteɪʃən ənd ðiː faʊnˈdeɪʃən əv ðiː ˈbiːɪŋ/

  Слово дня

  materfamilias
Избранное