the delivery of a principal into lawful custody

listen to the pronunciation of the delivery of a principal into lawful custody
Английский Язык - Турецкий язык

Определение the delivery of a principal into lawful custody в Английский Язык Турецкий язык словарь

surrender
{f} pes etmek
surrender
{f} teslim etmek

Tom pasaportunu teslim etmek zorunda mıydı? - Did Tom have to surrender his passport?

surrender
{f} feragat etmek
surrender
{f} kendini bırakmak
surrender
vazgeçme

Egemen sınıf yetkilerinden vazgeçmez. - The ruling class will not surrender its power.

Hiç vazgeçme. Asla teslim olma. - Never give up. Never surrender.

surrender
{f} teslim ol

Bu şartlar altında teslim olmaktan başka seçeneğimiz yok. - Under the circumstances we have no choice but to surrender.

Onlar teslim olmadılar. - They would not surrender.

surrender
teslim

Meksikalılar teslim oldu. - The Mexicans surrendered.

Bu şartlar altında teslim olmaktan başka seçeneğimiz yok. - Under the circumstances we have no choice but to surrender.

surrender
{i} teslim etme

Tom pasaportunu teslim etmek zorunda mıydı? - Did Tom have to surrender his passport?

Polis silahını teslim etmesi için suçluyu ikna etti. - The police persuaded the criminal to surrender his weapon.

surrender
herhangi bir duygu ve fikrin esiri olmak
surrender
{i} feragat
surrender
{i} iade
surrender
{i} feragat; verme, bırakma, terk
surrender
{f} teslim etmek; teslim olmak
surrender
{f} bırakmak
surrender
(isim) vazgeçme, feragat, teslim, bırakma, teslim etme, teslim olma, iptal etme, iade
surrender
ümidini kesmek
surrender
surrender value sigorta poliçesi iptal edildiği takdirde poliçe sahibine verilecek para mi
Английский Язык - Английский Язык
surrender
the delivery of a principal into lawful custody

  Расстановка переносов

  the de·li·ve·ry of a prin·ci·pal in·to law·ful cus·to·dy

  Турецкое произношение

  dhi dîlîvıri ıv ı prînsıpıl întı lôfıl kʌstıdi

  Произношение

  /ᴛʜē dəˈləvərē əv ə ˈprənsəpəl əntə ˈlôfəl ˈkəstədē/ /ðiː dɪˈlɪvɜriː əv ə ˈprɪnsəpəl ɪntə ˈlɔːfəl ˈkʌstədiː/

  Слово дня

  analphabet
Избранное