the degree of similarity between two sounds

listen to the pronunciation of the degree of similarity between two sounds
Английский Язык - Турецкий язык

Определение the degree of similarity between two sounds в Английский Язык Турецкий язык словарь

coherence
{i} uyum
coherence
{i} tutarlılık, tutarlık, mantıklılık
coherence
{i} ahenk
coherence
evreuyumluluk
coherence
mantıklılık
coherence
iltisak
coherence
tutarlık
coherence
uygunluk
coherence
uyumluluk
coherence
birbirini tutma
coherence
{i} eş fazlı olma
coherence
(Nükleer Bilimler) bağdaşıklık
coherence
(Tıp) Tutarlılık, uygunluk
coherence
{i} yapışma
coherence
(Tıp) Yapışıklık, birbirine yapışma
Английский Язык - Английский Язык
coherence
the degree of similarity between two sounds

  Расстановка переносов

  the de·gree of si·mi·la·ri·ty be·tween two sounds

  Турецкое произношение

  dhi dîgri ıv sîmılerıti bitwin tu saundz

  Произношение

  /ᴛʜē dəˈgrē əv ˌsəməˈlerətē bēˈtwēn ˈto͞o ˈsoundz/ /ðiː dɪˈɡriː əv ˌsɪməˈlɛrətiː biːˈtwiːn ˈtuː ˈsaʊndz/

  Слово дня

  nemesis
Избранное