the cultivation of an attractive and healthy physique

listen to the pronunciation of the cultivation of an attractive and healthy physique
Английский Язык - Турецкий язык

Определение the cultivation of an attractive and healthy physique в Английский Язык Турецкий язык словарь

fitness
{i} formda olma
fitness
{i} yetenek
fitness
zindelik
fitness
Iiyakat
fitness
{i} (bedenen) formda olma, spor yapmaya hazır olma
fitness
(Tıp) sıhatte oluş
fitness
bedenen formda olma
fitness
elverişlilik
fitness
uygun olma
fitness
sağlık
fitness
form

Fiziksel form zaman ve özveri gerektirir. - Physical fitness requires time and dedication.

fitness
{i} uygunluk

Sen yaşına bakılmaksızın bir fiziksel uygunluk testi için başvuruda bulunabilirsin. - You can apply for a physical fitness test regardless of your age.

fitness
sıhhatte oluş
fitness
uygun ve yerinde oluş
fitness
zindelik/uygunluk
Английский Язык - Английский Язык
fitness
the cultivation of an attractive and healthy physique

  Расстановка переносов

  the cul·ti·va·tion of an at·trac·tive and heal·thy phy·sique

  Турецкое произношение

  dhi kʌltîveyşın ıv ın ıträktîv ınd helthi fızik

  Произношение

  /ᴛʜē ˌkəltəˈvāsʜən əv ən əˈtraktəv ənd ˈhelᴛʜē fəˈzēk/ /ðiː ˌkʌltɪˈveɪʃən əv ən əˈtræktɪv ənd ˈhɛlθiː fəˈziːk/

  Слово дня

  flux
Избранное