the consequence of being lengthened in duration

listen to the pronunciation of the consequence of being lengthened in duration
Английский Язык - Турецкий язык

Определение the consequence of being lengthened in duration в Английский Язык Турецкий язык словарь

continuation
devam

Uzay araştırması insan türünün yayılması ve devamı için gereklidir. - Space research is necessary for the propagation and continuation of the human species.

Savaş, diğer yollarla siyasetin devamıdır. - War is the continuation of politics by other means.

continuation
{i} sürdürme
continuation
uzantı
continuation
zeyil
continuation
beka
continuation
devam etme
lengthiness
uzunluk
lengthiness
lafı uzatma
the consequence of
sonucun
continuation
{i} sürme
continuation
Süren
continuation
{i} uzatma
continuation
{i} arka
continuation
{i} temdit
Английский Язык - Английский Язык
continuation
prolongation
lengthiness
protraction
the consequence of being lengthened in duration

  Расстановка переносов

  the con·se·quence of be·ing lengthened in du·ra·tion

  Турецкое произношение

  dhi känsıkwıns ıv biîng lengkthınd în dûreyşın

  Произношение

  /ᴛʜē ˈkänsəkwəns əv ˈbēəɴɢ ˈleɴɢkᴛʜənd ən ˈdo͝oˈrāsʜən/ /ðiː ˈkɑːnsəkwəns əv ˈbiːɪŋ ˈlɛŋkθənd ɪn ˈdʊˈreɪʃən/

  Слово дня

  gamboge
Избранное