the connection of any part an electric conductor with the ground; specif

listen to the pronunciation of the connection of any part an electric conductor with the ground; specif
Английский Язык - Турецкий язык

Определение the connection of any part an electric conductor with the ground; specif в Английский Язык Турецкий язык словарь

earth
toprak

Yağmur sonrası topraktan gelen hoş kokuya petrikor denir. - The scent of earth after rain is called petrichor.

Toprak kandan dolayı kırmızıya döndü. - The earth became red with blood.

earth
(isim) yeryüzü, toprak, kara, yer, in
earth
şasi kablosu
earth
(Coğrafya) yerküresi
earth
(Jeoloji) yeryuvarı
earth
topraklama hattı
earth
(Otomotiv) elektrikte toprak
earth
hayvan ini
earth
yerküre

Yerküre gezegenlerden bir tanesidir. - The earth is one of the planets.

earth
yer

Dünya hepimizin yaşadığı yerdir. - The earth is where we all live.

Bir depremde, yer yukarı ve aşağı ya da geriye ve ileriye sallanabilir. - In an earthquake, the ground can shake up and down, or back and forth.

earth
dünya

Dünya portakal şeklindedir. - The earth is the shape of an orange.

Dünya dönmeyi durdursa,ne olacağını tahmin edersin? - Were the earth to stop revolving, what do you suppose would happen?

earth
toprak hattı
earth
doğa

Depremler ve seller doğal felaketlerdir. - Earthquakes and floods are natural disasters.

Dünyanın tek doğal uydusu aydır. - The only natural satellite of the Earth is the Moon.

earth
toprakla

Tohumları biraz toprakla örtün. - Cover the seeds with a little earth.

earth
toprak,v.toprakla: n.yeryüzü
earth
in/toprak/dünya
earth
(Tıp) Yanmaz birkaç çeşit madeni oksitler
earth
{i} in
Английский Язык - Английский Язык
earth
the connection of any part an electric conductor with the ground; specif

    Расстановка переносов

    the con·nec·tion of a·ny part an e·lec·tric con·duc·tor with the ground; specif

    Слово дня

    lavaliere
Избранное