the condition of being tempted

listen to the pronunciation of the condition of being tempted
Английский Язык - Турецкий язык

Определение the condition of being tempted в Английский Язык Турецкий язык словарь

temptation
{i} günaha sokma
temptation
günaha teşvik edici şey veya kimse
temptation
{i} ayartma

Tom ayartmaya karşı koyamadı. - Tom couldn't resist the temptation.

Sami ayartmaya karşı koyamadı. - Sami couldn't resist the temptation.

temptation
{i} birinin ayartılmasına yol açabilen şey/kimse, birinin doğru yoldan sapmasına sebep olabilen şey/kimse
temptation
günaha teşvik etme veya olunma
temptation
yolu şaşırtma
temptation
cezbeden şey/ayartma
temptation
ayartı

Ayartılmaktan başka her şeye dayanabilirim. - I can resist everything but temptation.

temptation
baştan çıkarıcı şey
temptation
baştan çıkarma

Baştan çıkarmaya karşı dayanıklıdır. - He is proof against temptation.

temptation
birini ayartmaya çalışma
temptation
baştan çıkma
temptation
şeytana uyma

Tom asla şeytana uymadı. - Tom never gave in to temptation.

Şeytana uymaya teslim olmamalısın. - You shouldn't give in to temptation.

temptation
istek uyandıran şey
temptation
cezbedici şey
temptation
{i} günaha girme
Английский Язык - Английский Язык
temptation
the condition of being tempted

  Расстановка переносов

  the con·di·tion of be·ing tempted

  Турецкое произношение

  dhi kındîşın ıv biîng temptıd

  Произношение

  /ᴛʜē kənˈdəsʜən əv ˈbēəɴɢ ˈtemptəd/ /ðiː kənˈdɪʃən əv ˈbiːɪŋ ˈtɛmptəd/

  Слово дня

  llano
Избранное