the condition of a transponder when it is able to respond to interrogation

listen to the pronunciation of the condition of a transponder when it is able to respond to interrogation
Английский Язык - Турецкий язык

Определение the condition of a transponder when it is able to respond to interrogation в Английский Язык Турецкий язык словарь

awake
{f} uykudan kalkmak
awake
uyandırmak

Uçuş görevlisi Tom'u uyandırmak için salladı ve ona uçağın indiğini söyledi. - The flight attendant shook Tom awake and told him that the plane had landed.

Tom Mary'yi uyandırmak için nazikçe sarstı. - Tom gently shook Mary awake.

awake
{f} uyanmak
awake
farkında

Sanırım yalnızca ben farkındayım. - I think I am the only one awake.

awake
kışkırtmak
awake
harekete geçirmek
awake
harekete geçmek
awake
bilinçli
awake
bilincinde
awake
uyanmış

Bence Tom muhtemelen şimdiye kadar uyanmıştır. - I think Tom is probably awake by now.

Tom şimdiye kadar uyanmış olmalı. - Tom should be awake by now.

awake
uykudan uyanış
awake
uyandırıcı
awake
{s} tetik
awake
tetikte
awake
{s} uyanık, uyanmış
awake
{f} uyarmak
Английский Язык - Английский Язык
awake
the condition of a transponder when it is able to respond to interrogation

  Расстановка переносов

  the con·di·tion of a tran·spond·er when it I·s a·ble to re·spond to in·ter·ro·ga·tion

  Турецкое произношение

  dhi kındîşın ıv ı tränspändır hwen ît îz eybıl tı rispänd tı înterıgeyşın

  Произношение

  /ᴛʜē kənˈdəsʜən əv ə transˈpändər ˈhwen ət əz ˈābəl tə rēˈspänd tə ənˌterəˈgāsʜən/ /ðiː kənˈdɪʃən əv ə trænsˈpɑːndɜr ˈhwɛn ɪt ɪz ˈeɪbəl tə riːˈspɑːnd tə ɪnˌtɛrəˈɡeɪʃən/

  Слово дня

  misology
Избранное